020 743 1020

Puhelin

Miksi TEMPEST on tärkeä?

Miksi TEMPEST on tärkeä?
Tutustu Ocotecin räätälöityihin suojatuotteisiin nähdäksesi käytännön ratkaisuja arkaluontoisen elektroniikan ja tietojen suojaamiseen. Varmistamme että saat nimenomaan omaan tilannekohtaiseen tarpeeseen vastaavan ratkaisun.

Jaa Sivu

TEMPEST-ohjeet ja niiden seuraaminen ovat merkittäviä yrityksille, jotka käsittelevät arkaluontoista tietoa, erityisesti tietoturvan ja tietosuojan näkökulmasta.

TEMPEST, joka tarkoittaa telekommunikaatioelektroniikan materiaalin suojaa säteileviltä häiriöiltä (eng. Telecommunications Electronics Material Protected from Emanating Spurious Transmissions), on joukko standardeja ja ohjeita, joiden tarkoituksena on estää sähkömagneettisen säteilyn tahaton vuotaminen elektronisista laitteista.

Tässä joitain syitä miksi nämä ohjeet ovat ratkaisevan tärkeitä yrityksille ja laitoksille:

  1. Tietoturva: TEMPEST-ohjeiden ensisijainen tarkoitus on suojata arkaluontoista tietoa sähkömagneettisten säteilyjen avulla tapahtuvalta sieppaukselta. Tämä on erityisen kriittistä yrityksille, jotka käsittelevät luokiteltua tai luottamuksellista tietoa, kuten hallintoviranomaiset, puolustusteollisuuden toimittajat, rahoituslaitokset ja tutkimusorganisaatiot.
  2. Kansallinen turvallisuus: Varmistus siitä, että elektroniset laitteet eivät säteile tahattomasti sähkömagneettista säteilyä, auttaa suojaamaan kansallisia turvallisuusintressejä. Tapauksissa, joissa herkkä valtiollinen tai sotilaallinen tieto on vaarassa, TEMPEST-ohjeiden noudattaminen on usein pakollista.
  3. Tietosuoja: Yritysten, jotka käsittelevät arkaluontoista asiakastietoa, henkilökohtaisia tietoja tai liikesalaisuuksia, TEMPEST-noudattaminen auttaa varmistamaan, että data pysyy luottamuksellisena eikä paljastu sähkömagneettisten säteilyjen kautta.
  4. Lainsäädännöllinen ja sääntelytekninen noudattaminen: Riippuen alasta ja käsiteltävien tietojen luonteesta yrityksiä voidaan asettaa erilaisille säädöksille ja oikeudellisille vaatimuksille tietosuojan osalta. Vaatimusten noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin sakkoihin ja oikeudellisiin seuraamuksiin.
  5. Kilpailuetu: Yritykset, jotka voivat osoittaa sitoutumisensa tietoturvaan ja tietosuojaan TEMPEST-noudattamisen kautta, voivat saada kilpailuedun. Asiakkaat ja yhteistyökumppanit luottavat todennäköisemmin organisaatioihin, jotka ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin herkän tiedon suojaamiseksi.
  6. Maineenhallinta: Tietovuoto voi vakavasti vahingoittaa yrityksen mainetta. TEMPEST-noudattaminen auttaa lieventämään tällaisten tapausten riskiä ja osoittaa, että yritys on omistautunut suojaamaan sidosryhmiensä etuja.
  7. Immateriaalioikeuksien suojaus: Yritykset, jotka panostavat runsaasti tutkimus- ja kehitystyöhön, luottavat immateriaalioikeuksiinsa kilpailuedun saavuttamiseksi. TEMPEST-ohjeet auttavat estämään liikesalaisuuksien tahattoman vuotamisen ja suojella yrityksen immateriaalisia omaisuuksia.
  8. Riskien vähentäminen: Seuraamalla TEMPEST-ohjeita yritykset voivat vähentää sähköistä vakoilua ja elektronista tiedustelua liittyviä riskejä. Tämä proaktiivinen lähestymistapa minimoi tietovuotojen ja niihin liittyvien riskien mahdollisuudet.
  9. Kansainvälinen yhteistyö: Tapauksissa, joissa yritykset tekevät yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden tai asiakkaiden kanssa, TEMPEST-ohjeiden noudattaminen voi edistää luottamusta ja yhteistyötä, koska se osoittaa sitoutumista globaaliin tietoturvaan.
  10. Kustannussäästöt: TEMPEST-toimenpiteiden toteuttaminen voi vaatia aluksi investointeja, mutta se voi säästää yritykselle merkittäviä kustannuksia pitkällä aikavälillä estämällä tietoturvaloukkauksia, säädösten mukaisia sakkoja, oikeuskustannuksia ja maineen vahingoittumista.


Yhteenvetona voidaan todeta, että TEMPEST-ohjeiden noudattaminen on elintärkeää kaikille yrityksille, jotka käsittelevät arkaluontoista tietoa, sillä ne tarjoavat kehyksen tietoturvan varmistamiseksi, kansallisten intressien suojaamiseksi, säädösten noudattamiseksi ja luottamuksen ylläpitämiseksi sidosryhmien keskuudessa. Nämä ohjeet auttavat organisaatioita lieventämään riskejä ja osoittamaan sitoutumisensa herkän tiedon suojaamiseen yhä enemmän verkottuneessa maailmassa.

Tutustu Ocotecin räätälöityihin suojatuotteisiin nähdäksesi käytännön ratkaisuja arkaluontoisen elektroniikan ja tietojen suojaamiseen. Varmistamme että saat nimenomaan omaan tilannekohtaiseen tarpeeseen vastaavan ratkaisun.

lisää blogeja

electromagneticpulse_ocotec
Tekninen osaaminen

Mikä on EMP (elektromagneettinen pulssi)?

EMP:n vaikutus voi vaihdella sen lähteen, korkeuden ja elektromagneettisen purkauksen voimakkuuden mukaan. Vaikutukset voivat vaihdella pienistä häiriöistä täydellisiin järjestelmän romahduksiin, ja vahinkojen vakavuus riippuu vaikutuksenalaisten elektronisten laitteiden ja sähköinfrastruktuurin haavoittuvuudesta.

Uutiset

Teknologia 7.-9.11.2023 Helsinki | Ocotec Oy

Ocotec osallistuu Teknologia 2023 -messuille Ocotec Oy on mukana Helsingissa 7.-9.11.2023 järjestettävilläTeknologia -messuilla. Paikkana Helsingin Messukeskus. Tavataan Osastolla 6G38! Erityisesittelyssä EMP käyntiovi puolustusteollisuuteen

Jätä yhteydenottopyyntö

Olemme aina tavoitettavissa

Ocotec Laser leikkaus

Jätä Yhteydenottopyyntö

Palaamme sinulle mahdollisimman pian!

Olemme aina tavoitettavissa!