EMP/EMI/RF

Häiriösuojatut ratkaisut

- Suojausratkaisuja asiakkaan tarpeen mukaan

Ocotec Oy valmistaa häiriösuojattuja kotelointi– ja suojausratkaisuja niin ulko- kuin sisätila olosuhteisiin. Ocotec Oy:n suunnitteluyksikössä sovitetaan yhteen asiakkaan vaatimukset ja usean vuoden aikana luodut mekaniikka-alustat ja tarkoin valitut komponentit. Ocotec:illä on myös valmius todentaa halutun vaatimustason toteutuminen yhteistyökumppanien tarjoamilla palveluilla ja konsultoinneilla.

RF-kaappi

RF -laiteräkki 2200x600(800)x900(1200)

 • Ocotec on kehittänyt laiteräkkituotteen, joka on häiriösuojattu ja lisävarusteita hyödyntämällä voidaan kustannustehokkaasti toteuttaa asiakkaan vaatimukset.
 • Liitinlevyratkaisuilla voidaan varioida räkin ominaisuuksia lähes rajattomasti.
 • Laiteräkille on mitattu vaimennustaso yli 60dB 750 MHz-6 GHz alueella.
 • Laiteräkin kalustukseen on tarjolla useita eri ratkaisuja.
 • Räkit ovat suunniteltu myös erilaisiin rivisovellutuksiin kylmä-/kuumakäytävä ympäristössä.

“Uskomme, että asiakkaiden tyytyväisyys ei synny itsestään, vaan on tulosta pitkäjänteisestä työstä.” – Laatu on aina ollut Ocotecin kilpailukyvyn ydin – niin tuotteiden kun palvelujen.

RF/EMP suojatut testikammiot ja –kotelot

 • Ocotec Oy:n tehdasyksikkö suunnittelee ja valmistaa omassa tuotannossaan asiakastarpeita vastaavia RF -testikammioita
  ja -koteloita eri testausympäristöihin.
 • Tuotteet ovat valmiita mekaniikkaratkaisultaan sisältäen mm. läpiviennit, hunajakennot, puhaltimet, ovikyktimet, absorberit seinille ja ohjauspaneelien mekaniikat.
 • RF -testikammiot valmistetaan alumiini, teräs tai RST/HST levystä. Kammiot voidaan kalustaa valmiiksi asiakkaiden speksien mukaan ja tarvittaessa mittauttaa.
 • Kammioiden koko mukautetaan täysin asiakkaan tarpeen mukaan.

– Ocotecin laatujärjestelmä pohjautuu ISO 9001 -standardiin ja on pääasiakkaiden auditoima. Yrityksellä on myös ISO 14001 mukaisesti laadittu ympäristöjärjestelmä.

Emp-suojattu käyntiovi

 • Ocotec Oy:n suunnitteluyksikkö on kehittänyt EMP-suojattuihin tiloihin käyntiovi-ratkaisun. Oven tiiveysluokka vastaa IP55 IEC 60529 standardin mukaisia vaatimuksia. Rakenne on jäykkä ja mahdollistaa EMP-tiivisteen oikean toiminnan. Tiivisteiden vaihto on suunniteltu helpoksi.
 • Johtavat kontaktipinnat ovat suunniteltu ja rakennettu pitkä elinkaari huomioiden. Saranointiratkaisussa on kiinnitetty huomiota mahdollista laitonta tunkeutumista vastaan. Lukitus tapahtuu kahdella Abloy-turvalukolla.
 • Myös sähkölukko on saatavissa. Oven suojaustaso on testattu ja se on >60 dB MIL-STD285:n mukaan. Koska ovi on käyntiovi, sen käytettävyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota.
 • Oven avaaminen ja sulkeminen on helppoa, eikä se vaadi sähköä tai muuta apuvoimaa.
 • Ovi varustetaan  aukipitolaitteella.
 • Oven perusrakenteen etuna on, että sitä voidaan valmistaa erikokoja tarpeen mukaan asiakkaan väreillä varustettuna.

“Uskomme, että asiakkaiden tyytyväisyys ei synny itsestään, vaan on tulosta pitkäjänteisestä työstä.” – Laatu on aina ollut Ocotecin kilpailukyvyn ydin – niin tuotteiden kun palvelujen.

Toimintamalli

ODM_valmistus

Asiakaskohtainen valmistus

Idea syntyy asiakkaan tarpeesta, joka speksataan kirjallisesti.
Laadittu speksi käydään yhdessä läpi. Tehdas esittää näkemyksensä siitä voidaanko Ocotecin omia tuotealustoja hyödyntää ohutlevyratkaisussa. Tässä vaiheessa myös päätetään tarvitaanko tuotteelle ulkopuolista hyväksyntää eli puolueetonta luokituslaitosta. Idea vaihe päättyy tarjouksen esittämiseen tai kustannusarvioon.

 

Suunnittelu alkaa ohutlevytuotteen mallinnuksella joka sisältää määritetyt vaatimukset. Malli tehdään 3D-mallina, joka toimitetaan asiakkaalle ja käydään yhdessä läpi. Toivotut muutokset päivitetään malliin. Ocotecin tuotealustojen jo olemassa olevia 3D malleja hyödyntämällä nopeutuu läpimenoaika merkittävästi. Kun suunnittelu tapahtuu samassa paikassa kuin ohutlevyvalmistus niin ns. valmistuksen tuotteistusvaihe nopeutuu huomattavasti.

 

Proto valmistetaan ohutlevytuotteesta hyväksytyn mallin jälkeen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Protona voi myös toimia vain osa tuotteesta, jolla testataan jatkojalostuksen toimivuus. Protosta tehdään tuoterakenne yrityksen ERP:iin, jonne ohjeistetaan myös todennustarpeet. Suunnittelu hyväksyy 1. proton ja luovuttaa samalla ohutlevytuotteen tuotannolle. Mikäli ohutelvytuote vaatii puolueettoman tahon hyväksynnän niin yleensä tuotteesta valmistetaan aina proto.

 

Testaus onnistuu yhteistyöverkostomme kautta, mikäli ohutlevytuote vaatii erityistä testaamisesta. Esim. EMC/RF-tuotteiden testaus tapahtuu samalla paikkakunnalla kuin tehdas on. Tavaran siirrot ovat lyhyet ja testauksessa voidaan olla itse paikalla, jolloin vaste on nopea.

 

Sarjavalmistus tapahtuu suunnittelun lähellä. Suunnittelu toimii konsulttina tuotannolle ensimmäisten sarjojen aikana. Sarjavalmistuksen tavoitteena on pyrkiä siihen, että valmistuserät olisivat yhtä suuret. Tällöin sarjavalmistus on mahdollisimmat optimoitua, eikä aikaa kulu ohjelmien päivittämiseen.

“Projektissa voi mikä vain muuttua, mutta ocotecin kaappeja ei vaihdeta.
Projektipäällikkö, Meriteollisuus

Tarvitsetko häiriösuojattua ratkaisua?

Kerro tarpeistasi niin ratkaisemme sen yhdessä