Yrityksestä

Laadulla on tekijänsä

Ocotec Oy on erikoistunut asiakkaidensa järjestelmien suojaamiseen haastavia ympäristöolosuhteita vastaan.

Laatu on aina ollut Ocotecin kilpailukyvyn ydin – niin tuotteiden kun palvelujen. Uskomme, että asiakkaiden tyytyväisyys ei synny itsestään, vaan on tulosta pitkäjänteisestä työstä.

Ocotecin laatujärjestelmä pohjautuu ISO 9001 -standardiin ja on pääasiakkaiden auditoima. Yrityksellä on myös ISO 14001 mukaisesti laadittu ympäristöjärjestelmä. Henkilöomisteinen Ocotec on perustettu vuonna 1992 ja yrityksen toimitusjohtajana toimii Jouni Lind.

Toimintamalli

Idea syntyy asiakkaan tarpeesta, joka speksataan kirjallisesti.
Laadittu speksi käydään yhdessä läpi. Tehdas esittää näkemyksensä siitä voidaanko Ocotec:in omia tuotealustoja hyödyntää ratkaisussa. Tässä vaiheessa myös päätetään tarvitaanko tuotteelle ulkopuolista hyväksyntää eli puolueetonta luokituslaitosta. Idea vaihe päättyy tarjouksen esittämiseen tai kustannusarvioon.

 

Suunnittelu alkaa tuotteen mallinnuksella joka sisältää määritetyt vaatimukset.
Malli tehdään 3D-mallina, joka toimitetaan asiakkaalle ja käydään yhdessä läpi.
Mahdolliset muutokset päivitetään malliin. Ocotec:in tuotealustojen jo olemassa olevia 3D malleja hyödyntämällä nopeutuu läpimenoaika merkittävästi. Kun suunnittelu tapahtuu samassa paikassa kuin valmistus niin ns. valmistuksen tuotteistusvaihe nopeutuu.

 

Proto valmistetaan tuotteesta hyväksytyn mallin jälkeen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Protona voi myös toimia vain osa tuotteesta, jolla testataan jatkojalostuksen toimivuus. Protosta tehdään tuoterakenne yrityksen ERP:iin, jonne ohjeistetaan myös todennustarpeet. Suunnittelu hyväksyy 1. proton ja luovuttaa samalla tuotteen tuotannolle. Mikäli tuote vaatii puolueettoman tahon hyväksynnän niin yleensä tuotteesta valmistetaan aina proto.

 

Testaus onnistuu yhteistyöverkostomme kautta, mikäli tuote vaatii erityistä testaamisesta. Esim. EMC/RF-tuotteiden testaus tapahtuu samalla paikkakunnalla kuin tehdaskin on. Tavaran siirrot ovat lyhyet ja testauksessa voidaan olla itse paikalla, jolloin vaste on nopea.

 

Sarjavalmistuskin tapahtuu suunnittelun lähellä. Suunnittelu toimii konsulttina tuotannolle ensimmäisten sarjojen aikana. Sarjavalmistuksen tavoitteena on pyrkiä siihen, että valmistuserät olisivat yhtä suuret. Tällöin sarjavalmistus on mahdollisimmat optimoitua, eikä aikaa kulu ohjelmien päivittämiseen.

“Projektissa voi mikä vain muuttua, mutta ocotecin kaappeja ei vaihdeta.” – Projektipäällikkö, Meriteollisuus

ODM_valmistus

Suunnitelu ja Valmistus

Ocotecin oma suunnitteluyksikkö mahdollistaa asiakaskohtaisten tuotteiden valmistuksen asiakkaan tarpeen tai idean pohjalta.

Omat Tuotealustat

Suunnittelupohjaisen valmistuksen ja puhtaan alihankinnan lisäksi valmistamme tuotteita
myös omalla tuotemerkillä hyödyntäen
suunnittelemiamme tuotealustoja.

Alihankinta

Alihankinta

Ohutlevyuotteet ja -osat asiakkaiden dokumenttien mukaan, vahvalla materiaalien ja valmistusmenetelmien tuntemuksella.

Suojaamme Järjestelmäsi Vaativissa Olosuhteissa

Kerro Tarpeistasi Niin Ratkaisemme Sen Yhdessä

Yhteystiedot

Osoite:
Ocotec Oy
Annalankankaantie 16
FI-90830 Oulu
Tel. +358 (0)20 743 1020

Jouni Lind

Toimitusjohtaja
MYYNTI

Lasse Lind

Tuotepäällikkö

Mikko Vanhakangas

Tuotantopäällikkö
Ocotec_logo_valkoinen

Olli Kleemola

Suunnittelija