Rekisteriseloste asiakasrekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja EU tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Ocotec Oy
Osoite: Annalankankaantie 18, 90830 HAUKIPUDAS
y-tunnus: 0859362-1

Rekisteristä vastaava henkilö

Jouni Lind Ocotec Oy P. 0500-586635 jouni.lind(at)ocotec.fi

Rekisterin nimi

Ocotec Oy:n asiakasrekisteri.

Tietojen käyttötarkoitus

Tietojen käyttötarkoituksena on Ocotec Oy:n ylläpitämä asiakasrekisteri asiakassuhteen hoitoon, tiedonvälitykseen ja markkinointiin sekä asiakkaiden tilausten arkistointiin ja käsittelyyn. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointia.

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä. Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

Rekisteri sisältää tietoja Ocotec Oy:n asiakasyrityksistä ja henkilöistä.

Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista

Henkilörekisteriin tallennettavat tiedot ovat käyttäjien itsensä Ocotec Oy:lle antamia tietoja asiakassuhteen ylläpitämiseksi.

Rekisteri sisältää mm. seuraavia tietoja: yrityksen nimi, osoite, y-tunnus, puhelinnumero, henkilön nimi, asema ja sähköpostiosoite.

Lisäksi Rekisterinpitäjä kerää Facebook Pixel, Google Ads ja Analytics-, Leadfeeder-, Hotjar Marketing Automation-palveluiden avulla kävijätietoa verkkosivusta, jotta Rekisterinpitäjä voi analysoida ja kehittää sivustoa entistäkin paremmaksi ja kohdentaa sivuston kävijöille relevanttia markkinointia. Tiedot tallentuvat automaattisesti rekisteriin käyttäjän jättäessä tiedot verkkosivuille tai käyttäessään www.ocotec.fi -palvelua.

Rekisterin luottamuksellisuus ja suojaus

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. IT-järjestelmä on sijoitettu fyysisesti sellaiseen paikkaan, että asiaankuulumattomilla tahoilla ei ole pääsyä rekisteritietoihin. Järjestelmä on suojattu palomuurilla. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan varmuuskopioimalla.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioista vastaava henkilö, Jouni Lind. Asiakasrekisteritietoja käsitteleviä ja palvelun ylläpitäjiä Ocotec Oy:n työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ocotec Oy ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme selostetta, laitamme muutokset näkyviin verkkosivullemme selosteeseen päivättynä.