020 743 1020

Puhelin

Mitä OTA testaus on?

OTA-kammio Ocotec OTA chamber Ocotec
RF-kammio eristää laitteen ulkoisista häiriöistä ja tarjoaa hallitun testausympäristön. Kammio on suunniteltu vähentämään ulkoista melua ja häiriöitä, kuten sähkömagneettista häiriötä (EMI) ja radiotaajuushäiriöitä (RFI).

Jaa Sivu

OTA-testaus eli Over-The-Air-testaus on menetelmä langattomien laitteiden ja järjestelmien, kuten älypuhelimien, tablettien ja muiden mobiililaitteiden testaamiseen käyttäen langatonta tiedonvälitystä. OTA-testauksen tarkoitus on varmistaa langattomien laitteiden suorituskyky ja toimivuus eri verkkoympäristöissä ja varmistaa, että ne täyttävät alan standardit ja määritykset.

OTA-testaus on tärkeää langattomien laitteiden ja järjestelmien kehittämisen ja testauksen kannalta niiden luotettavuuden ja toimivuuden varmistamiseksi, jotta mahdollistetaan korkealaatuinen käyttäjäkokemus. Se auttaa valmistajia tunnistamaan ja ratkaisemaan mahdollisia suorituskykyongelmia tuotekehityksessä.

Miten se toimii?

OTA-testauksessa testattava laite tai järjestelmä sijoitetaan hallittuun ympäristöön, eli RF-kammioon, joka eristää sen ulkoisilta sähkömagneettisilta häiriöiltä. Tämän jälkeen käytetään verkkosimulaattoria, joka matkii erilaisia verkkoympäristöjä kuten erilaisia signaalivahvuuksia, verkkojen nopeuksia ja häiriöiden tasoja. Laitteen ominaisuudet mitataan erilaisilla suorituskykyparametreilla, joihin kuuluu tiedonsiirtonopeus, puhelun laatu ja akun kesto laitteen altistuessa näille erilaisille verkkoympäristöille.

Testaukseen tarvitaan erikoislaitteita, jotka matkivat erilaisia verkkoympäristöjä ja mittaavat laitteen suorituskykyä tarkasti. OTA-testauslaitteiston tulee olla luotettava, tarkka ja kykenevä täyttämään alan standardit ja määritykset. Sen osia ovat:

 1. Verkkosimulaattori

  Verkkosimulaattoria käytetään luomaan erilaisia verkkoyhteyksiä vaihtelevia testiolosuhteita varten, vaihtelua voi tuottaa signaalivahvuudella, melulla ja sähkömagneettisilla häiriöillä.  Simulaattori voi simuloida erilaisia verkkotyyppejä, kuten 3G, 4G ja 5G.

 2. Antennijärjestelmä

  Antennijärjestelmää käytetään lähettämään ja vastaanottamaan signaaleja laitteen ja verkkosimulaattorin välillä. Antennijärjestelmän on kyettävä tarjoamaan tarkka säätö signaalin voimakkuuden ja suunnan suhteen.

 3. RF-kammio

  RF-kammio eristää laitteen ulkoisista häiriöistä ja tarjoaa hallitun testausympäristön. Kammio on suunniteltu vähentämään ulkoista melua ja häiriöitä, kuten sähkömagneettista häiriötä (EMI) ja radiotaajuushäiriöitä (RFI).

 4. Testipuikot ja anturit

  Testipuikkoja ja antureita käytetään mittaamaan laitteen suorituskyvyn parametreja, kuten signaalivahvuutta, datansiirtonopeutta ja puhelun laatua.

 5. Testausohjelmisto

  Testausohjelmistoa käytetään verkkosimulaattorin ohjaamiseen, suorituskykymetriikkojen mittaamiseen ja testiraporttien luomiseen.

 6. Kalibrointilaitteisto

  Kalibrointilaitteistoa käytetään varmistamaan testauslaitteiston, kuten verkkosimulaattorin ja testipuikkojen tarkkuus.


Testauksen tavoitteet, menettelyt ja testausolosuhteet määrittävää testaussuunnitelmaa laadittaessa, on otettava huomioon OTA-testauksen määrityksiä, kuten antennitehokkuus, kokonaissäteilyteho (TRP), erityinen absorptiosuhde (SAR), puhelun laatu ja datan läpivirtaus. Ne tarjoavat joukon suorituskykymetriikoita, joita langattomien laitteiden ja järjestelmien on täytettävä optimaalisen suorituskyvyn ja alan standardeihin yltämisen varmistamiseksi. Näin myös OTA-testaukseen RF-kammion rakentaminen vaatii erityistietämystä radiotekniikasta, sähkömagneettisesta suojauksesta ja kaiuttoman kammion suunnittelusta. Voit tutustua Ocotec:in valmistamiin OTA-kaappeihin, -koteloihin ja -kammioihin täältä.

lisää blogeja

Ocotec at pohjoinen teollisuus exhibition
Uutiset

Pohjoinen Teollisuus 2024 22.-23.05.2024

Ocotec on paikan päällä Pohjoinen Teollisuus -messuilla 22.-23.05. Kotikentällä Ouluhallissa.

Löydät meidät tänä vuonna osastolta 661. Tulemme esittelemään puolustus- ja kaivosteollisuuteen liittyviä tuotteita, mutta keskustelut kaikesta muustakin ovat tervetulleita. Oli tarpeesi räätälöidyt valmisratkaisut tai alusta asti suunnitellut, olemme valmiina kuuntelemaan ja tarjoamaan osaamistamme.

elektroninen sodankäynti ocotec oy
Puolustus

Mitä on elektroninen sodankäynti?

Radiotaajuusaseet ja sähkömagneettisen sodankäynnin taktiikat ovat tulossa yhtä olennaiseksi osaksi konflikteja kuin mikä tahansa muu, perinteisempi sodankäynnin väline. On ratkaisevan tärkeää, että sekä sotilas- että kriittiset siviilimaailman toimijat ymmärtävät näiden kehitysten tilan, ja tarpeen vahvoille puolustuskeinoille niiden häiritsevän potentiaalin torjumiseksi.

Jätä yhteydenottopyyntö

Olemme aina tavoitettavissa

Ocotec Laser leikkaus

Jätä Yhteydenottopyyntö

Palaamme sinulle mahdollisimman pian!

Olemme aina tavoitettavissa!