020 743 1020

Puhelin

Mitä OTA testaus on?

OTA-kammio Ocotec OTA chamber Ocotec
RF-kammio eristää laitteen ulkoisista häiriöistä ja tarjoaa hallitun testausympäristön. Kammio on suunniteltu vähentämään ulkoista melua ja häiriöitä, kuten sähkömagneettista häiriötä (EMI) ja radiotaajuushäiriöitä (RFI).

Jaa Sivu

OTA-testaus eli Over-The-Air-testaus on menetelmä langattomien laitteiden ja järjestelmien, kuten älypuhelimien, tablettien ja muiden mobiililaitteiden testaamiseen käyttäen langatonta tiedonvälitystä. OTA-testauksen tarkoitus on varmistaa langattomien laitteiden suorituskyky ja toimivuus eri verkkoympäristöissä ja varmistaa, että ne täyttävät alan standardit ja määritykset.

OTA-testaus on tärkeää langattomien laitteiden ja järjestelmien kehittämisen ja testauksen kannalta niiden luotettavuuden ja toimivuuden varmistamiseksi, jotta mahdollistetaan korkealaatuinen käyttäjäkokemus. Se auttaa valmistajia tunnistamaan ja ratkaisemaan mahdollisia suorituskykyongelmia tuotekehityksessä.

Miten se toimii?

OTA-testauksessa testattava laite tai järjestelmä sijoitetaan hallittuun ympäristöön, eli RF-kammioon, joka eristää sen ulkoisilta sähkömagneettisilta häiriöiltä. Tämän jälkeen käytetään verkkosimulaattoria, joka matkii erilaisia verkkoympäristöjä kuten erilaisia signaalivahvuuksia, verkkojen nopeuksia ja häiriöiden tasoja. Laitteen ominaisuudet mitataan erilaisilla suorituskykyparametreilla, joihin kuuluu tiedonsiirtonopeus, puhelun laatu ja akun kesto laitteen altistuessa näille erilaisille verkkoympäristöille.

Testaukseen tarvitaan erikoislaitteita, jotka matkivat erilaisia verkkoympäristöjä ja mittaavat laitteen suorituskykyä tarkasti. OTA-testauslaitteiston tulee olla luotettava, tarkka ja kykenevä täyttämään alan standardit ja määritykset. Sen osia ovat:

 1. Verkkosimulaattori

  Verkkosimulaattoria käytetään luomaan erilaisia verkkoyhteyksiä vaihtelevia testiolosuhteita varten, vaihtelua voi tuottaa signaalivahvuudella, melulla ja sähkömagneettisilla häiriöillä.  Simulaattori voi simuloida erilaisia verkkotyyppejä, kuten 3G, 4G ja 5G.

 2. Antennijärjestelmä

  Antennijärjestelmää käytetään lähettämään ja vastaanottamaan signaaleja laitteen ja verkkosimulaattorin välillä. Antennijärjestelmän on kyettävä tarjoamaan tarkka säätö signaalin voimakkuuden ja suunnan suhteen.

 3. RF-kammio

  RF-kammio eristää laitteen ulkoisista häiriöistä ja tarjoaa hallitun testausympäristön. Kammio on suunniteltu vähentämään ulkoista melua ja häiriöitä, kuten sähkömagneettista häiriötä (EMI) ja radiotaajuushäiriöitä (RFI).

 4. Testipuikot ja anturit

  Testipuikkoja ja antureita käytetään mittaamaan laitteen suorituskyvyn parametreja, kuten signaalivahvuutta, datansiirtonopeutta ja puhelun laatua.

 5. Testausohjelmisto

  Testausohjelmistoa käytetään verkkosimulaattorin ohjaamiseen, suorituskykymetriikkojen mittaamiseen ja testiraporttien luomiseen.

 6. Kalibrointilaitteisto

  Kalibrointilaitteistoa käytetään varmistamaan testauslaitteiston, kuten verkkosimulaattorin ja testipuikkojen tarkkuus.


Testauksen tavoitteet, menettelyt ja testausolosuhteet määrittävää testaussuunnitelmaa laadittaessa, on otettava huomioon OTA-testauksen määrityksiä, kuten antennitehokkuus, kokonaissäteilyteho (TRP), erityinen absorptiosuhde (SAR), puhelun laatu ja datan läpivirtaus. Ne tarjoavat joukon suorituskykymetriikoita, joita langattomien laitteiden ja järjestelmien on täytettävä optimaalisen suorituskyvyn ja alan standardeihin yltämisen varmistamiseksi. Näin myös OTA-testaukseen RF-kammion rakentaminen vaatii erityistietämystä radiotekniikasta, sähkömagneettisesta suojauksesta ja kaiuttoman kammion suunnittelusta. Voit tutustua Ocotec:in valmistamiin OTA-kaappeihin, -koteloihin ja -kammioihin täältä.

lisää blogeja

Uncategorized

Teknologia 7.-9.11.2023 Helsinki | Ocotec Oy

Ocotec osallistuu Teknologia 2023 -messuille Ocotec Oy on mukana Helsingissa 7.-9.11.2023 järjestettävilläTeknologia -messuilla. Paikkana Helsingin Messukeskus. Tavataan Osastolla 6G38! Erityisesittelyssä EMP käyntiovi puolustusteollisuuteen

Uncategorized

Miltä TEMPEST suojaa?

Suojaus: Kotelot ja suojausmateriaalit voivat vähentää elektromagneettisen säteilyn vuotamista. Esimerkiksi Faradayn häkit voivat estää RF-signaalit tehokkaasti. Ocotec suunnittelee ja valmistaa suojausratkaisuja asiakkaan tarpeen mukaan.

Jätä yhteydenottopyyntö

Olemme aina tavoitettavissa

Ocotec Laser leikkaus

Jätä Yhteydenottopyyntö

Palaamme sinulle mahdollisimman pian!

Olemme aina tavoitettavissa!