020 743 1020

Puhelin

Miltä TEMPEST suojaa?

espionage_ocotec
Suojaus: Kotelot ja suojausmateriaalit voivat vähentää elektromagneettisen säteilyn vuotamista. Esimerkiksi Faradayn häkit voivat estää RF-signaalit tehokkaasti. Ocotec suunnittelee ja valmistaa suojausratkaisuja asiakkaan tarpeen mukaan.

Jaa Sivu

Jatkoksi edelliselle artikkelillemme sukellamme syvemmälle vakoilun menetelmiin elektromagneettisen säteilyn vuotamisen kautta. Tämä uhka liittyy sähkölaitteiden ja -järjestelmien tahattomaan elektromagneettisen säteilyn päästöön, jota voi hyödyntää haitallinen toimija arkaluontoisen tiedon keräämiseen.

Kuten edellisessä artikkelissamme mainittiin, sähkölaitteet lähettävät elektromagneettista säteilyä toimintansa sivutuotteena. Tämä säteily voi ilmetä elektromagneettisina aaltoina tai pulsseina, tarkoittaen radiotaajuussignaaleja (RF), sähkövirtoja tai jopa ääniaaltoja. Tämä päästö on sähkölaitteiden sisäisten sähköisten prosessien luonnollinen seuraus, eikä sitä voi estää lähteessä.

Tahattoman elektromagneettisen säteilyn päästö voi sisältää tietoa elektronisten laitteiden toiminnoista ja käsiteltävistä tiedoista. Tämä tieto voi sisältää tietokoneen näppäimistöltä painetut näppäimet, näytön sisällön, tietojen siirrot komponenttien välillä tai jopa äänisignaalit mikrofonista tai kaiuttimesta. Käytännössä kaikki elektroninen toiminta voi vuotaa tietoa elektromagneettisen säteilyn kautta.

Haitalliset toimijat, kuten tiedusteluelimet tai yritysvakoilijat, voivat hyödyntää tätä säteilyä harjoittaakseen vakoilutoimia. Tarkkailemalla ja analysoimalla elektromagneettisia päästöjä he voivat saada tietoa arkaluontoisista tiedoista, kuten salasanoista, salausavaimista, luokitelluista asiakirjoista ja omistusoikeudellisista tiedoista.

Muutamia menetelmiä voidaan käyttää elektromagneettisen säteilyn vuotamisen hyödyntämiseen, ja ne voidaan jakaa kahteen laajaan luokkaan:

  • Elektromagneettinen tarkkailu: Erikoislaitteita voidaan käyttää elektromagneettisten päästöjen naputtamiseen ja analysointiin. Tällaisia laitteita voivat olla antennit, vastaanottimet ja signaalin käsittelytyökalut. Napatut signaalit voidaan sitten käsitellä hyödyllisen tiedon erottamiseksi.

  • Sivukanavan hyökkäykset: Joissakin tapauksissa hyökkääjät voivat käyttää sivukanavan hyökkäyksiä. Nämä hyökkäykset sisältävät elektromagneettisen säteilyn tarkkailun samanaikaisesti muiden havaittavien tekijöiden, kuten virrankulutuksen, ajoituksen tai äänen kanssa, jotta salaisen tiedon päätteleminen olisi helpompaa.

Kuten aiemmin todettiin, elektronisten laitteiden päästöjen estämiseen ei ole keinoa. Kuitenkin uhkaa vakoilusta elektromagneettisen säteilyn vuotamisen kautta voi lieventää. Tätä vastaan organisaatiot voivat toteuttaa erilaisia vastatoimia:

  • Suojaus: Kotelot ja suojausmateriaalit voivat vähentää elektromagneettisen säteilyn vuotamista. Esimerkiksi Faradayn häkit voivat estää RF-signaalit tehokkaasti. Ocotec suunnittelee ja valmistaa suojausratkaisuja asiakkaan tarpeen mukaan.

  • Suodattimet ja päästöjen hallinta: Suodattimia ja vaimentimia voidaan asentaa elektronisten komponenttien ja kaapeleiden päälle elektromagneettisen säteilyn rajoittamiseksi.

  • Turvallinen tilasuunnittelu: Organisaatiot voivat suunnitella turvallisia tiloja fyysinen ja sähkömagneettinen turvallisuus mielessä. Tämänlaiseen suunnitteluun lukeutuu valvottu pääsy, elektroniikan turvallinen kaapelointi ja epätavallisten päästöjen valvominen.

  • Salaus: Vahva salaaminen voi auttaa suojaamaan tietoja, vaikka ne vuotaisivatkin elektromagneettisen säteilyn kautta. Arkaluontoisen tiedon salaaminen voi tehdä siitä hyödytöntä hyökkääjille ilman sen avaavia salausavaimia.

  • Säännölliset tarkastukset: Säännölliset turvallisuustarkastukset ja arvioinnit, mukaan lukien TEMPEST-testaus, voivat auttaa tunnistamaan ja korjaamaan haavoittuvuudet elektronisissa järjestelmissä.

Useissa maissa, kuten Suomessa, on sääntöjä ja standardeja, jotka ohjaavat elektronisten laitteiden suunnittelua ja testausta elektromagneettisen säteilyn vuotamisen minimoimiseksi. Nämä ovat aiemmin käsiteltyjä TEMPEST-ohjeita. Tällaisten standardien noudattaminen on helppo tapa ymmärtää ja aloittaa turvallisuuden parantaminen.

Teknologisen kehityksen ja vallitsevan maailmantilanteen myötä vakoilu-uhka elektromagneettisen säteilyn vuotamisen kautta on todellinen huolenaihe, ja organisaatioiden on ryhdyttävä toimenpiteisiin sen lieventämiseksi, erityisesti arkaluontoisissa ympäristöissä, joissa luokitellun tai omistusoikeudellisen tiedon vuoto voisi olla vakavien seurausten alainen. Vastatoimien ja turvallisuuskäytäntöjen toteuttaminen voi auttaa suojaamaan tätä tietovuotojen muotoa vastaan.

lisää blogeja

Ocotec - Mitä EMP tekee?
Puolustus

Mitä EMP (Elektromagneettinen Pulssi) tekee?

EMP:n haittavaikutus elektronisiin laitteisiin on merkittävä ja moniulotteinen. Mikroelektroniikan lamaantumisesta henkilökohtaisissa laitteissa laajamittaisiin sähkökatkoksiin ja kriittisen infrastruktuurin häiriöihin, vaikutukset voivat olla katastrofaalisia.

Ocotec at pohjoinen teollisuus exhibition
Uutiset

Pohjoinen Teollisuus 2024 22.-23.05.2024

Ocotec on paikan päällä Pohjoinen Teollisuus -messuilla 22.-23.05. Kotikentällä Ouluhallissa.

Löydät meidät tänä vuonna osastolta 661. Tulemme esittelemään puolustus- ja kaivosteollisuuteen liittyviä tuotteita, mutta keskustelut kaikesta muustakin ovat tervetulleita. Oli tarpeesi räätälöidyt valmisratkaisut tai alusta asti suunnitellut, olemme valmiina kuuntelemaan ja tarjoamaan osaamistamme.

Jätä yhteydenottopyyntö

Olemme aina tavoitettavissa

Ocotec Laser leikkaus

Jätä Yhteydenottopyyntö

Palaamme sinulle mahdollisimman pian!

Olemme aina tavoitettavissa!